logo

 

Prace powinny mieć format małego bloku rysunkowego (A4),

na odwrocie należy podać nazwę przedstawionego miejsca, dane adresowe i wiek autora.

Na konkursowe propozycje czekamy do 20 listopada (decyduje data stempla pocztowego).

Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody książkowe.

Prace z dopiskiem "konkurs" na kopercie należy przesyłać na adres:

 

Radio EMAUS

Zielona 2

61-851 Poznań.

 

Czekamy, ciekawi Waszych podpowiedzi na wycieczki w piękne zakątki naszego kraju!