logo

Colloquia o muzycje kościelnej. Audycja muzyczna nie tylko o chorale - zaśpiewane nuty, opowiedziane historie.

Zapraszają ks. dr Mariusz Białkowski i ks. Szymon Bajon w każdą środę o godz. 22.30.

Fot. www.polskamisja.ch