logo

Co roku inne miejsce - pielgrzymka zaufania przez ziemię trwa. Młodzi odwiedzają na przełomie roku miasta Europy.

Rozważania br. Aloisa, transmisje modlitw na stronie wspólnoty z Taize, zobacz: www.taize.fr