logo

Pielgrzymka Archidiecezji Poznańskiej przebywała w Wielkim Tygodniu w Ziemi Świętej. Podsumowanie w audycji w sobotę 29.04 i w poniedziałek 1.05.

 

XV Ekumeniczne Święto Biblii
 
Transmisja nabożeństwa słowa z Katedry poznańskiej  pod przewodnictwem abp Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego oraz 
 
Stanisława Wicharego zwierzchnika kościoła chrześcijan Bapytstów w RP  w środę, 26 października o godz. 18:30.
 
 
 
XV Ekumeniczne Święto Biblii
 
Transmisja Modlitwy z Bratem Aloisem, przeorem Wspólnoty Taize z kościoła pw. św. Michała w Poznaniu w czwartek 27 października o godz. 
 
17:30.