Zdjęcia z akcji "Wakacyjne środy z Radiu Emaus"w Sierakowie.
Fot. Mariusz Malinowski