W czasach, gdy zewsząd atakują nas konflikty i spory (na religijnym,
politycznym, światopoglądowym, wszelkim innym tle), gdy manifestacja
goni manifestację, a transparenty każdej ze stron niosą coraz ostrzejszy
i skrajniejszy przekaz – do rozmowy zasiadają dwie osoby: pełen wiary w
swe powołanie ksiądz oraz zadeklarowany od lat ateista.

Radek i Paweł udowadniają, że fundamentalne różnice światopoglądowe
wcale nie przeszkadzają w tym, by wzajemnie się szanować, inspirować
oraz szczerze doceniać swe dokonania. Obaj pokazują, jak pięknie można
się nie zgadzać i jak wiele może łączyć ludzi ze skrajnych biegunów
ideowych. Brzmi bajkowo? Owszem, ale nie znaczy to, że cokolwiek zostało
tu wygładzone – nie zabrakło bowiem pytań kłopotliwych, trudnych ani
próby zmierzenia się z zarzutami największego kalibru.

To książka-dialog, wspólna refleksja nad ideami – te różnią, choć nie
dzielą ‒ ale też nad bardzo przyziemnymi problemami ludzi, wobec których
nikt nie powinien pozostawać obojętny. To także opowieść o ludzkiej i
głęboko chrześcijańskiej twarzy Kościoła katolickiego, dla której ramą
narracyjną są akcje społeczne i charytatywne podejmowane przez księdza
Radka Rakowskiego – osoby o niezwykłej umiejętności aktywizowania ludzi
do czynienia dobra.

 

Uczynki i działania to lektura dla każdego, dosłownie. Powinni ją
przeczytać zarówno ludzie religijni, jak i ateiści, w każdym wieku. Po
co? Aby poszerzyć horyzonty wiedzy i myślenia oraz otworzyć się na
serdeczny dialog i budowanie wspólnoty wspierających się, tolerancyjnych
ludzi. Bo czyż nie na tym powinno zależeć nam wszystkim?

Więcej na www.uczynkiidzialania.pl