Jak odzyskać entuzjazm

Zając Andrzej OFMConv

Bóg jest miłośnikiem życia. Jego miłość wypełnia cały świat, a szczególnie serce człowieka. Wstajesz rano i cieszysz się, że żyjesz! Niezależnie od czekających trudności potrafisz docenić, że otrzymałeś kolejny dzień do zagospodarowania.
Entuzjazm to dar, na który warto się zgodzić. I nie wybiegać zbyt daleko w przyszłość.
Idź więc przez meandry codziennych zmagań, odkrywając z każdym dniem, z każdą stroną tej książki moc entuzjazmu, moc Bożego tchnienia w tobie!

 

 

Link do książki: http://www.bratnizew.pl/index/szczegoly/540/jak-odzyskac-entuzjazm.html

Link do fragmentu książki: https://issuu.com/bratnizew/docs/jak_odzyskac_entuzjazm_1-30/1?ff=true&e=28506843/46119505

 

Informacje o autorze:

Zając Andrzej OFMConv

 

Urodzony w 1969 roku w Konstancinie-Jeziornie. Studiował w Krakowie i w Rzymie, gdzie w 2009 roku obronił pracę doktorską z duchowości franciszkańskiej. Zajmuje się szczególnie pismami św. Franciszka oraz retoryką i mistyką średniowiecza. W swoich badaniach podejmuje zasadniczo problemy filologiczno-lingwistyczne, translatoryczne, historyczno-kulturowe. Wykłada w Krakowie i Rzymie. Jest autorem m.in. książki „Święty Franciszek” (WAM 2002), licznych artykułów naukowych oraz redaktorem wielu monografii. Brał udział w pracach redakcyjnych nad polskim wydaniem Źródeł franciszkańskich (Bratni Zew 2005) oraz Pism św. Franciszka (Bratni Zew 2009). Jest dyrektorem Instytutu Studiów Franciszkańskich, a od roku 2016 również redaktorem naczelnym dwumiesięcznika franciszkańskiego „Posłaniec św. Antoniego z Padwy” oraz dyrektorem wydawnictwa Bratni Zew i serwisu internetowego franciszkanie.pl.