Stowarzyszenie "Gloria in Musica" zaprasza na widowisko 

historyczno- muzyczne "Wybickiego droga ku wolności" 

połączone z prawykonaniem "Kantaty 1806 - Matki Ojczyzny 

miłością zajęci" - Wojciecha Zięby.

Wykonawcami będą aktorzy Teatru Nowego w Poznaniu, 

soliści, chóry i orkiestra kameralna. Kantatą dyrygować będzie 

Michał Sergiusz Mierzejewski.  

Koncert odbędzie się 29.11.2017 roku o godzinie 18.30 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich