Redakcja „Małego Przewodnika Katolickiego” ogłasza Ogólnopolski Konkurs Recytatorski pod hasłem „Polska to moja Ojczyzna”.

Zadanie konkursowe:

Zachęcamy dzieci do wybraniawiersza nawiązującego do tematu konkursu. Następnie nagrania i przesłania do redakcji filmu ze swoją recytacją na adres: redakcja@malyprzewodnik.pl. Nagranie nie powinno przekroczyć 3 minut. Regulamin konkursu oraz oświadczenie zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu są dostępne na stronie www.malyprzewodnik.pl

Czas trwania konkursu: 28.08–08.10.2018.

Rozstrzygnięcie konkursu na łamach listopadowego numeru „Małego Przewodnika Katolickiego”.

Uroczysty finał oraz wręczenie nagród odbędą się podczas koncertu patriotycznego, w ramach cyklu koncertów rodzinnych „Spotkania z poezją i muzyką”,18 listopada 2018 roku w Akademii Muzycznej w Poznaniu.