Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny wraz z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie i Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Włocławskiej zapraszają do wzięcia udziału w XV Ogólnopolskim Sympozjum Teologicznym pt.: DUSZPASTERSTWO RODZIN TROSKĄ KOŚCIOŁA O MAŁŻEŃSTWO I RODZINĘ

Sympozjum naukowe odbędzie się 11 i 12 lutego 2015 roku w Kazimierzu Biskupim w Gminnym Ośrodku Kultury przy Placu Wolności 2.

Odbywający się w październiku 2014 roku w Rzymie synod biskupów poświęcony rodzinie mocno podkreślał konieczność zaangażowania duszpasterskiego wobec małżeństw i rodzin. Dostrzegano potrzebę szukania nowych sposobów głoszenia Ewangelii rodziny. Ponadto wskazywano na znaczenie dialogu z ludźmi żyjącymi w konkubinatach czy związkach cywilnych podejmowanego dzięki nowej wrażliwości duszpasterskiej polegającej na wydobyciu pozytywnych elementów.

Zbliżające się sympozjum naukowe poświęcone problematyce duszpasterstwa rodzin jest próbą wyjścia naprzeciw aktualnym zagadnieniom dotyczącym pastoralnej posługi Kościoła wobec małżeństw i rodzin. Głęboki namysł zaproszonych specjalistów, reprezentujących różne ośrodki i dyscypliny naukowe w Europie, daje nadzieję na ciekawe końcowe rozwiązania. Kazimierskie sympozjum jest więc okazją do wymiany myśli oraz podjęcia nowych inicjatyw na rzecz małżeństwa i rodziny.

Patronat honorowy:

J.E. Ks. Bp dr Wiesław Mering – Biskup Diecezjalny Diecezji Włocławskiej

Ks. Edmund Michalski MSF – Generał Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny – Rzym

 

Środa, 11.02.2015

 

09.30 – Eucharystia – Przewodniczenie i homilia: Ks. Generał Edmund Michalski MSF (Rzym)

11.00 – Słowo Otwarcia: Ks. dr hab. Adam Sobczyk MSF – Prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (Poznań)

11.10 – Słowo Wprowadzenia: Ks. dr Andrzej Pryba MSF (UAM Poznań), 

 

Sesja 1.

Prowadzący: Ks. dr Adam Bajorski MSF (WSD Kazimierz Biskupi)

11.20 – Ks. Generał Edmund Michalski MSF (Rzym), Apostolat rodzin wyrazem twórczej wierności charyzmatowi Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

11.40 – Ks. Egon Färber MSF, (Mainz), Duszpasterstwo rodzin aktualnym przesłaniem Założyciela dla Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

12.00 – Ks. dr hab. Adam Sobczyk MSF (Poznań), Od Arcanum Divinae do Familiaris Consortio. Kształtowanie duchowości świętorodzinnej w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny.

12.20 – Ks. Radosław Rafał MSF (Kiszewo), Recepcja apostolatu rodzin w aktualnej posłudze Misjonarzy Świętej Rodziny wobec małżeństw i rodzin w Polsce.

13.10 – Obiad

 

Sesja 2.

Prowadzący: Ks. dr Henryk Witczak (PWT Warszawa)

14.10 – Ks. Prof. dr hab. Stefan Szymik MSF, (KUL Lublin), Biblijne podstawy duszpasterstwa rodzin.

14.30 – Ks. Prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW Warszawa), Teologia ciała Jana Pawła II fundamentem duszpasterstwa rodzin w Polsce.

14.50 – Ks. Prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr (UAM Poznań), Nietypowa troska Kościoła o typowe małżeństwa.

15.10 – Ks. Prof. dr hab. Marian Machinek MSF (UWM Olsztyn), Powtórne zaślubiny po rozwodzie – wyzwanie dla Kościoła.

15.35 – Ks. Prof. KUL dr hab. Waldemar Pałęcki MSF (KUL Lublin), Świętowanie misteriów Chrystusa w roku liturgicznym w rodzinie chrześcijańskiej.

16.00 – Kawa

 

Sesja 3.

Prowadzenie: Ks. dr hab. Maciej Olczyk (UAM Poznań)

16.30 – Ks. Bp dr Damian Bryl (Poznań), Małżeństwo drogą do świętości. Postulaty dla duszpasterstwa.

17.00 – Ks. Prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKSW Warszawa), Społeczno-kościelne wymiary duszpasterstwa rodzin.

17.20 – Dyskusja panelowa: Duszpasterstwo rodzin w Polsce. Aktualne wyzwania.

Moderator: Ks. Prof. UAM dr hab. Andrzej Bohdanowicz (UAM Poznań).

Uczestnicy dyskusji: Ks. Bp dr Damian Bryl (Poznań), Ks. Prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW Warszawa), Dr hab. Mieczysław Guzewicz (Wschowa), Ks. Kazimierz Kurek SDB (Płock).

18.40 – Kolacja

20.00 – Koncert w wykonaniu ks. Janusza Jezuska MSF pt. „Nowy czas” (Aula Seminaryjna)

 

Czwartek, 12.02.2015

 

Sesja 4.

Prowadzenie: Dr hab. Mieczysław Guzewicz (Wschowa)

09.00 – Ks. dr Jerzy Krzanowski (UJPII Kraków), Antropologiczne podstawy duszpasterstwa rodzin.

09.20 – Ks. dr Andrzej Pryba MSF (UAM Poznań), Teologiczne podstawy duszpasterstwa rodzin. Sakramentalność małżeństwa fundamentem działalności zbawczej Kościoła wobec małżeństw i rodzin.

09.40 –  Ks. dr Józef Młyński (UKSW Warszawa), Socjologiczne podstawy duszpasterstwa rodzin.

10.00 – Ks. dr Władysław Szewczyk (UKSW Warszawa), Psychologiczne podstawy duszpasterstwa rodzin w aspekcie „wielopoziomowego” poradnictwa.

10.20 – Kawa

 

Sesja 5.

Prowadzenie: Ks. dr Andrzej Pryba MSF (UAM Poznań)

10.50 – Dr hab. Mieczysław Guzewicz (Wschowa), Duszpasterstwo małżeństw sakramentalnych? O prewencyjnych działaniach pastoralnych na rzecz rodzin.

11.15 – Ks. Kazimierz Kurek SDB (Płock), O miłości do dziecka od poczęcia i o potrzebie powszechnego uczenia naturalnego planowania rodziny (NPR).

11.35 – Małgorzata Bojarska (Włocławek), Dziś i jutro duszpasterstwa rodzin diecezji włocławskiej

11.55 – Ks. dr Adam Bajorski MSF (WSD MSF Kazimierz Biskupi), Autorskie propozycje rekolekcyjne dla małżeństw i rodzin prowadzone w ośrodkach rekolekcyjnych Misjonarzy Świętej Rodziny

12.15 – Ks. Bp Prof. KUL dr hab. Wiesław Śmigiel (Pelplin), Kręgi apostolatu rodzin.

12.45 – Anna i Jerzy Kolbuszowie (Ruch Equipes Notre-Dame Poznań), Sakramentalne małżeństwo – drogą do świętości.

12.55 – Słowo Zakończenia: Ks. dr Andrzej Pryba MSF (UAM Poznań)