Kapituła Nagrody im. Macieja Frankiewicza wyłoniła w zeszłym tygodniu 10-oro nominowanych do Nagrody im. Macieja Frankiewicza.
Nagroda im. Macieja Frankiewicza przyznawana jest młodym patriotom (osobom w wieku 15-25 lat) o cechach charakteryzujących Macieja Frankiewicza:


  *   odwaga i niezłomność,
  *   umiejętność natychmiastowej reakcji na zagrożenie i podejmowanie ryzykownych działań,
  *   miłość do Ojczyzny
  *   krzewienie postaw patriotycznych w codziennym życiu,
  *   prawość intencji i uczciwość w działaniach,
  *   poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ochrona i opieka nad innymi,
  *   optymistyczne spojrzenie na świat i otaczających go ludzi,
  *   pogoda ducha, humor, umiejętność cieszenia się nawet małymi sukcesami,
  *   rozbudzanie w innych pasji i zachęcanie do efektywnego działania,
  *   życzliwy stosunek do otoczenia.
Spośród wszystkich zgłoszeń wybrano nominowanych (podani w kolejności alfabetycznej):


  *   Jakub Karol Adamczewski
  *   Alan Gąsiorek
  *   Mikołaj Grześkowiak
  *   Martin Halasz
  *   Aleksandra Kołodziejek
  *   Mikołaj Kostaniak
  *   Marcin Maliszewski
  *   Aleksandra Putowska
  *   Franciszek Szkudelski
  *   Małgorzata Witek
Laureat Nagrody im. Macieja Frankiewicza zostanie wybrany podczas uroczystej Gali Nagrody, która odbędzie się 16 czerwca w samo południe w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Więcej informacji o Konkursie dostępnych jest na stronie: www.nagrodafrankiewicza.pl