06:00 - 10:00 PASMO PORANNE- KRZYSZTOF GRZĄDZIELSKI
06:00 Serwis informacyjny
06:10 W drodze do Emaus
06:30 Serwis informacyjny - skrót wydarzeń
06:40 Informacje drogowe
06:50 Czujnik smogu
07:00 Serwis informacyjny
07:10 Kartka z kalendarza
07:30 Serwis informacyjny - skrót wydarzeń
07:40 Informacje drogowe
07:45 Przegląd prasy
08:00 Serwis informacyjny
08:10 5 minut z Bogiem
08:30 Rozmowa poranna
09:00 Serwis informacyjny + wiadomości sportowe
09:15 Konkurs poranny
09:30 Co przyniesie dzień?
10:00 - 15:00 PASMO POŁUDNIOWE- ANNA JASIŃSKA
10:00 Serwis informacyjny
10:10 W drodze do Emaus
10:45 Muzyczna podróż w czasie
11:00 Serwis informacyjny
11:10 Słowo o słowie (prof. Jerzy Bralczyk)
12:00 Anioł Pański
12:02 Serwis informacyjny
12:10 5 minut z Bogiem
12:30 Audycja specjalistyczna
13:00 Serwis informacyjny
14:00 Serwis informacyjny
14:10 Notki - felieton Andrzeja Sikorskiego (w poniedziałki)
14:30 Serwis ekonomiczny
15:00 - 20:00 PASMO POPOŁUDNIOWE- PIOTR CHOŁDRYCH
15:00 Serwis informacyjny
15:15 Konkurs popołudniowy
15:40 Informacje drogowe
16:00 Serwis informacyjny
16:10 Kartka z kalendarza liturgicznego
16:30 Serwis informacyjny - skrót wydarzeń
16:40 Informacje drogowe
17:00 Serwis informacyjny + wiadomości sportowe
17:30 Rozmowa popołudniowa
18:00 Serwis informacyjny
18:10 Kartka z kalendarza
18:30 Audycja specjalistyczna
19:00 Aktualności Radia Watykańskiego
19:15 60 stadionów (poniedziałek i piątek)
19:15 Autoflesz (czwartek)
20:00 - 23:00 PONIEDZIAŁKOWE PASMO WIECZORNE
20:00 W poszukiwaniu dobrego życia (Marta Klepka) / Bliżej rodziny (Monika Ławrynowicz, Jolanta Wendland)
21:00 O liturgii krok po kroku (ks. Wojciech Nowicki i Tomasz Grabowski OP)
22:00 Dźwiękowy Atlas (Marcin Piosik)
20:00 - 23:00 WTORKOWE PASMO WIECZORNE
20:00 Kim naprawdę jesteś? (Piotr Chołdrych)
21:00 Dwie nawy (Aleksander Barszczewski i Michał Jóźwiak)
22:00 Trzy kolory (Arkadiusz Szymański)
20:00 - 23:00 ŚRODOWE PASMO WIECZORNE
20:00 Między nami mówiąc (Franciszek Cofta i Stanisław Bresch)
21:00 Credo (Maciej Gładysz)
22:00 Kolokwia o muzyce kościelnej (ks. Mariusz Białkowski i ks. Szymon Bajon)
20:00 - 23:00 CZWARTKOWE PASMO WIECZORNE
20:00 KulturAnna (Anna Jasińska)
21:00 Krąg biblijny (Hubert Piechocki i ks. prof. Janusz Nawrot)
22:00 Muzyka dawna (Jan Kiernicki)
20:00 - 23:00 PIĄTKOWE PASMO WIECZORNE
20:00 Suma tygodnia (Krzysztof Grządzielski)
21:00 Życie na wyspie (klerycy poznańskiego seminarium)
22:00 Lista pokornych (Piotr Starzyński)
23:00 - 24:00 OSTATNIA GODZINA DNIA
23:00 Serwis informacyjny
23:30 Aktualności Radia Watykańskiego
24:00 5 minut z Bogiem
08:00 - 14:00 PIERWSZA POŁOWA DNIA - ALEKSANDER BARSZCZEWSKI / ALICJA DEC
08:00 Serwis informacyjny IAR
08:10 W drodze do Emaus
09:00 Serwis informacyjny IAR
10:00 Serwis informacyjny IAR
10:10 Gładkie Gotowanie/ Wielkopolskie Smaki - Maciej Gładysz
11:00 Serwis informacyjny IAR
12:00 Anioł Pański
12:03 Serwis informacyjny IAR
12:10 5 minut z Bogiem
13:00 Serwis informacyjny IAR
14:00 - 20:00 DRUGA POŁOWA DNIA - POWTÓRKI AUDYCJI Z TYGODNIA
14:00 Serwis informacyjny IAR
15:00 Serwis informacyjny IAR
15:00 Suma tygodnia
16:00 Serwis informacyjny IAR
16:00 Trzy kolory
17:00 Serwis informacyjny IAR
17:00 Między nami mówiąc
18:00 Serwis informacyjny IAR
18:00 Dźwiękowy atlas
19:00 Serwis informacyjny IAR
19:00 W poszukiwaniu dobrego życia/ Bliżej rodziny
20:00 - 23:00 PASMO WIECZORNE
20:00 Highway Music (Andrzej Błaszczak)
21:00 Księga
24:00 5 minut z Bogiem
8:00 - 14:00 PIERWSZA POŁOWA DNIA - ALEKSANDER BARSZCZEWSKI / ALICJA DEC
08:00 Serwis informacyjny IAR
08:10 Komentarz dominikański
09:00 Serwis informacyjny IAR
09:10 Niedziela z aniołem (s. Ines Krawczyk, Andrzej Sikorski)
10:00 Msza Święta z katedry
11:00 Serwis informacyjny IAR
12:00 Anioł Pański
12:03 Serwis informacyjny IAR
12:10 5 minut z Bogiem
13:00 Serwis informacyjny IAR
13:10 Komentarz dominikański (powt.)
14:00 - 20:00 DRUGA POŁOWA DNIA - POWTÓRKI AUDYCJI Z TYGODNIA
14:00 Serwis informacyjny IAR
15:00 Serwis informacyjny IAR
15:00 Dwie Nawy
16:00 Serwis informacyjny IAR
16:00 Kolokwia o muzyce kościelnej
17:00 Serwis informacyjny IAR
17:00 O liturgii krok po kroku
18:00 Serwis informacyjny IAR
18:00 Muzyka dawna
19:00 Serwis informacyjny IAR
19:00 Krąg Bibiliny
20:00 - 23:00 PASMO WIECZORNE
20:00 Spotkania nad Tybrem (Andrzej Błaszczak)
21:00 Ludzie z misją / Misyjny Atlas Świata
24:00 5 minut z Bogiem