06:00 - 10:00 PASMO PORANNE- KRZYSZTOF GRZĄDZIELSKI
6:00 Serwis informacyjny
6:10 W drodze do Emaus
06:30 Serwis informacyjny - skrót wydarzeń
06:40 Traffic- informacje dla kierowców
07:00 Serwis informacyjny
07:10 Kartka z kalendarza
07:30 Serwis informacyjny - skrót wydarzeń
07:40 Traffic- informacje dla kierowców
07:45 Poranny przegląd prasy
08:00 Serwis informacyjny
08:30 Rozmowa poranna
09:00 Serwis informacyjny + wiadomości sportowe
09:15 Muzyczna podróż w czasie
09:45 Konkurs poranny
10:00 - 15:00 PASMO POŁUDNIOWE- ANNA JASIŃSKA
10:00 Serwis informacyjny
11:00 Serwis informacyjny
11:10 Słowo o słowie
12:02 Serwis informacyjny
12:10 5 minut z Bogiem
12:30 Audycja specjalistyczna
13:00 Serwis informacyjny
14:00 Serwis informacyjny
14:30 Serwis ekonomiczny
15:00 - 20:00 PASMO POPOŁUDNIOWE- PIOTR CHOŁDRYCH
15:00 Serwis informacyjny
15:15 Konkurs popołudniowy
15:40 Traffic- informacje dla kierowców
16:00 Serwis informacyjny
16:10 Kartka z kalendarza liturgicznego
16:30 Serwis informacyjny - skrót wydarzeń
16:40 Traffic- informacje dla kierowców
17:00 Serwis informacyjny + wiadomości sportowe
17:30 Rozmowa popołudniowa
18:00 Serwis informacyjny
18:10 Kartka z kalendarza
18:30 Audycja specjalistyczna
19:00 Serwis Radia Watykańskiego
19:15 Audycje autorskie
20:00 - 23:00 PASMO WIECZORNE
20:00 Audycje autorskie
21:00 Apel Jasnogórski
21:00 Audycje autorskie
22:00 Audycje autorskie
08:00 - 14:00 PIERWSZA POŁOWA DNIA - MARTA KŁOSIŃSKA, ALEKSANDER BARSZCZEWSKI
08:00 Serwis informacyjny IAR
09:00 Serwis informacyjny IAR
10:00 Serwis informacyjny IAR
10:10 Gładkie Gotowanie/ Wielkopolskie Smaki - Maciej Gładysz
11:00 Serwis informacyjny IAR
12:00 Serwis informacyjny IAR
13:00 Serwis informacyjny IAR
14:00 - 20:00 DRUGA POŁOWA DNIA POWTÓRKI AUDYCJI Z TYGODNIA
14:00 Serwis informacyjny IAR
15:00 Serwis informacyjny IAR
15:00 Suma tyogdnia
16:00 Serwis informacyjny IAR
16:00 Trzy kolory
17:00 Serwis informacyjny IAR
17:00 Kim naprawdę jesteś?
18:00 Serwis informacyjny IAR
18:00 Dźwiękowy atalas
19:00 Serwis informacyjny IAR
19:00 W poszukiwaniu dobrego życia/ Cała wioska
20:00 - 23:00 PASMO WIECZORNE
20:00 Highway Music (Andrzej Błaszczak)
8:00 - 14:00 PIERWSZA POŁOWA DNIA - MARTA KŁOSIŃSKA, ALEKSANDER BARSZCZEWSKI
08:00 Serwis informacyjny IAR
08:10 Komentarz dominikański
09:00 Serwis informacyjny IAR
09:10 Niedziela z aniołem (s. Ines Krawczyk, Andrzej Sikorski)
10:00 Msza Święta z katedry
11:00 Serwis informacyjny IAR
12:00 Serwis informacyjny IAR
12:10 Komentarz dominikański (powt.)
13:00 Serwis informacyjny IAR
14:00 - 20:00 DRUGA POŁOWA DNIA POWTÓRKI AUDYCJI Z TYGODNIA
14:00 Serwis informacyjny IAR
15:00 Serwis informacyjny IAR
15:00 Dwie Nawy
16:00 Serwis informacyjny IAR
16:00 Kolokwia o muzyce kościelnej
17:00 Serwis informacyjny IAR
17:00 O liturgii krok po kroku
18:00 Serwis informacyjny IAR
18:00 Muzyka dawna
19:00 Serwis informacyjny IAR
19:00 Krąg Bibiliny
20:00 - 23:00 PASMO WIECZORNE
20:00 Spotkania nad Tybrem (Andrzej Błaszczak)
21:00 Ludzie z misją / Misyjny Atlas Świata