Początki radia

W czwartek, 23 marca 1995 roku o godz. 20.00 rozpoczęła się emisja pierwszej audycji pierwszego w historii archidiecezji poznańskiej katolickiego radia w Poznaniu. Program na żywo na temat wielkopostnej spowiedzi ze studia zorganizowanego w pomieszczeniach parafii p.w. Matki Odkupiciela na os. Władysława Jagiełły poprowadzili ks. Maciej K. Kubiak, pełniący wtedy obowiązki dyrektora  i redaktora naczelnego oraz ks. Jarosław Foltyniewicz, ówczesny wikariusz tamtejszej parafii. W inauguracyjnej audycji wziął udział biskup Zdzisław Fortuniak. W pierwszych miesiącach działalności program radiowy tworzyli – oprócz księży wspomnianych wyżej – Maria Łączkowska i ks. Ryszard Dyc. Sprawami związanymi z realizacją programu zajmowali się między innymi Wojciech Kawalec i Bartosz Gapiński. Pomocą w nabyciu przez archidiecezję sprzętu radiowego służył ks. kan. Kazimierz Królak, a jego uruchomienie spoczęło na barkach pana inż. Bolesława Lutyńskiego.

W ten sposób rozpoczęła się historia rozgłośni radiowej, której właścicielem jest archidiecezja poznańska. Na początku radio działało wyłącznie dzięki pracy wolontariuszy, a program nadawano przez dwie godziny dziennie (od godz. 20.00 do 22.00).

Nasz rozgłośnia jest rekordzistą w ilości nazw: funkcjonowała najpierw jako Archidiecezjalna Rozgłośnia Radiowa, następnie w wyniku konkursu sami słuchacze wymyślili nazwę Katolickie Radio Refleks, którą po zmianie arcybiskupa zmieniono na Katolickie Radio Poznań. Następnie rozgłośnia weszła do sieci Radia Plus, aby wreszcie od 2003 roku przyjąć obecną nazwę, Radio Emaus.

Radio ma charakter lokalny, dlatego na antenie znajdziemy wiele informacji z regionu i z życia archidiecezji. Program ma charakter społeczno-religijny, radio chce ewangelizować, ale także uczyć piękniej, lepiej żyć („dobre radio”).

Radio współpracuje z Informacyjną Agencją Radiową i Katolicką Agencją Informacyjną, a jego dziennikarze nadają także relacje dla Radia Watykańskiego. Reportaże wyprodukowane przez Radio Emaus zdobywały nagrody i wyróżnienia (zobacz np. Polskie ojczyzny, Prix Europa i Niepokalanów).

 

W każdą niedzielę o godz. 17.15, od 2002 roku, na antenie Radia Emaus można wysłuchać audycji "Kwadrans Arcybiskupa Poznańskiego", w której arcybiskup Stanisław Gądecki przedstawia najważniejsze sprawy, którymi żyje archidiecezja. Rozgłośnia transmituje także niedzielną  Mszę Świętą z Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu o godz. 10.00. 

Radio funkcjonowało do 2003 roku na os. W. Jagiełły na poznańskim Piątkowie, od 2003 roku ma swoją siedzibę na ul. Zielonej 2 w Poznaniu, w samym centrum miasta.

Radiem Emaus kierowali ks. Maciej K. Kubiak (1995-97), ks. Piotr Garstecki (1997-2002), ks. Bogusz Lewandowski (2002-2005, zmarł tragicznie w wypadku samochodowym), ks. Maciej Karol Kubiak (2005 -2016).

Dyrektorem w latach 2006 - 2008 był ks. Cezary Kuciński. Od 2008 - 2015 roku obowiązki dyrektora rozgłośni pełnił ks. Sławomir Baraniak.  

Od 2009 roku zastępcą redaktora naczelnego jest Katarzyna Zagórska.

Od 25 sierpnia 2016 r. dyrektorem i redaktorem naczelnym jest ks. Wojciech Nowicki.